Małgorzata Wypych

Poseł na Sejm RP VIII Kadencji Sejmu.
Należy do Komisji Łączności
z Polakami za Granicą
oraz do Komisji Odpowiedzialności
Konstytucyjnej.