25 lat systemu wsparcia i działalności PFRON

Olga NawrockaAktualności

21 grudnia 2016 roku miałam zaszczyt brać udział w spotkaniu podsumowującym 25 lat systemu wsparcia i działalności PFRON z udziałem przedstawicieli środowisk Osób Niepełnosprawnych, przyjaciół oraz pracowników PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.