Pracownicy biura:

Dyrektor Biura – Michał Mitrowski
Pracownik Biura – Olga Nawrocka

Asystenci Społeczni:

Maria Kozłowska-Sobczyk
Włodzimierz Sobczyk
Rafał Kornatka
Jarosław Pawłoszek

Aktywność biura:

Dyżury poselskie – poniedziałek i wtorek w godzinach 14-16, (przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Konsultacje w sprawach ZUS  (przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Konsultacje prawne (w każdy czwartek, przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Konsultacje w pisaniu CV (w każdy czwartek, przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).