Pracownicy biura:

Dyrektor Biura – Michał Mitrowski
Pracownik Biura – Olga Nawrocka

Asystenci Społeczni:

Maria Kozłowska-Sobczyk
Włodzimierz Sobczyk
Rafał Kornatka
Jarosław Pawłoszek

Aktywność biura:

Dyżury poselskie – w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 14:00-16:00 (przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Dyżur Radnego Pana Sławomira Kalinowskiego – w każdą środę od godz. 16:00

Konsultacje w sprawach ZUS  (przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Konsultacje prawne – (w każdy wtorek, przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Konsultacje w pisaniu CV – (w każdy czwartek, przy wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).