Amina LIFE

Olga NawrockaAktualności

13 marca br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się piękna i wyjątkowa wystawa.

Szkoła Niepodległej

Olga NawrockaAktualności

16 lutego br. w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyło się zamknięcie obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brało w niej udział 35 drużyn oraz ponad 100 najlepszych instruktorów. 
Debata była poświęcona wkładowi harcerstwa w walkę o niepodległość, odbudowę Państwa Polskiego oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.