Szkoła Niepodległej

Olga NawrockaAktualności

16 lutego br. w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyło się zamknięcie obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brało w niej udział 35 drużyn oraz ponad 100 najlepszych instruktorów. 
Debata była poświęcona wkładowi harcerstwa w walkę o niepodległość, odbudowę Państwa Polskiego oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Kolędowanie

Olga NawrockaAktualności

To już tradycja. Co roku w moim biurze poselskim spotykamy się na wspólnym kolędowaniu.

Dajmy wakacje ubogim dzieciom

Olga NawrockaAktualności

W tym roku ruszyła już kolejna edycja akcji organizowanej przez Radę Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”.