(Polski) Amina LIFE

Olga NawrockaNews

(Polski) 13 marca br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się piękna i wyjątkowa wystawa.

(Polski) Szkoła Niepodległej

Olga NawrockaNews

(Polski) 16 lutego br. w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyło się zamknięcie obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brało w niej udział 35 drużyn oraz ponad 100 najlepszych instruktorów. 
Debata była poświęcona wkładowi harcerstwa w walkę o niepodległość, odbudowę Państwa Polskiego oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

(Polski) Kolędowanie

Olga NawrockaNews

(Polski) To już tradycja. Co roku w moim biurze poselskim spotykamy się na wspólnym kolędowaniu.

(Polski) Chór Zgoda i Harcerze z Brześcia

Olga NawrockaNews

(Polski) 22 stycznia br. w dniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się niezwykły koncert.

(Polski) Dajmy wakacje ubogim dzieciom

Olga NawrockaNews

(Polski) W tym roku ruszyła już kolejna edycja akcji organizowanej przez Radę Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu “Dajmy wakacje ubogim dzieciom”.