Ciężkie więzienie karno-śledcze w Pomiechówku

Olga NawrockaAktualności

12 stycznia br. miałam możliwość zwiedzenia obozu w Pomiechówku. Był to jednym z najokrutniejszych niemieckich obozów karno-śledczych w Polsce. Ze 100 tys. więzionych ocaleli nieliczni.

W przeciwieństwie do pozostałych obozów zagłady z czasów II wojny światowej obóz w Pomiechówku w świadomości społecznej prawie nie istnieje.
Nie wspominają o nim szkolne podręczniki. Dopiero od dziewięciu lat miejsce udostępnione jest dla zwiedzających.