Dajmy wakacje ubogim dzieciom

Olga NawrockaAktualności

W tym roku ruszyła już kolejna edycja akcji organizowanej przez Radę Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”. Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczna akcja została objęta Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

To dzięki akcji i środkom zebranym na ten cel, na kolonie wyjeżdżają dzieci najbardziej potrzebujące, głównie z terenów wiejskich i rodzin wielodzietnych, które bez takiej pomocy nie miałyby żadnej możliwości spędzenia nawet części wakacji poza miejscem zamieszkania. „Dajmy wakacje ubogim dzieciom” to ważny projekt wyrównujący szanse edukacyjne i wychowawcze dzieci.