Poseł na Sejm Małgorzata Wypych

Działalność Poselska

Przynależność do Komisji i Podkomisji:

  • Komisja Łączności z Polakami za Granicą
  • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw – wiceprzewodnicząca

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

  • Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych – wiceprzewodnicząca
  • Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – przewodnicząca
  • Parlamentarny Zespół ds. cyfryzacji szpitali i placówek medycznych

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

  • Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny – przewodnicząca
  • Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna
  • Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna

Interpelacje:

Link do interpelacji…

Wypowiedzi na posiedzeniach sejmu:

Link do wypowiedzi…