Poseł na Sejm Małgorzata Wypych

Działalność Poselska

Przynależność do Komisji i Podkomisji:

 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw – wiceprzewodnicząca

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych – wiceprzewodnicząca
 • Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku – przewodnicząca
 • Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
 • Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy – przewodnicząca
 • Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej
 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego i Duszpasterstwa Polonijnego
 • Parlamentarny Zespół ds. Działań na rzecz Młodzieży
 • Parlamentarny Zespół ds. Realizacji Przepisów Traktatu między Rzecząpospolitą Polską       a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany       w Bonn 17 czerwca 1991 – sekretarz
 • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny – przewodnicząca
 • Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna

Interpelacje:

Link do interpelacji…

Wypowiedzi na posiedzeniach sejmu:

Link do wypowiedzi…