Dzień Patrona w Liceum Polonijnym

Olga NawrockaAktualności

22 września 2016 roku z przyjemnością uczestniczyłam w ważnym dniu dla Liceum Polonijnego w Warszawie.  Obchodziło ono święto swojego patrona – św. Stanisława Kostki. Liceum powstało w 1992 roku, a w 1994 roku odziedziczyło historię, imię, sztandar i pamiątki po przedwojennej szkole Gimnazjum i Liceum Męskim im. św. Stanisława Kostki (utworzonym w 1908 roku przez hr. Zygmunta Wielopolskiego), do którego uczęszczało wielu słynnych Polaków m.in.: Tomasz i Adam Strzemboszowie, Władysław Bartoszewski, Witold Gombrowicz, Stanisław Baliński. W tej chwili szkołę tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski. Dyrektorem szkoły jest Pani Ewa Petrykiewicz, która dba o to, by działalność szkoły opierała się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.