Góry dostępne dla wszystkich

Olga NawrockaAktualności

Na zaproszenie Fundacji „Pogranicze Bez Barier” oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego w dniach 26-27 kwietnia wzięłam udział w konferencji „Góry dla wszystkich”.

Tematem konferencji była idea otwarcia szlaków górskich dla osób niepełnosprawnych oraz turystyka społeczna.

Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem: 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
Pana Ministra Witold Bańka Ministerstwo Sportu i Turystyki;
Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych;
Małgorzata Golińska – Sekretarza Stanu w Ministerstwo Środowiska;
Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku;
Pana Andrzeja Płonki – Starosty Powiatu Bielskiego.