I Forum Polonii Amerykańskiej

Olga NawrockaAktualności

W dniach 27-28.07 2016 roku odbyło się I Forum Polonii Amerykańskiej. Była to inicjatywa Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, której celem jest rozwój bezpośrednich kontaktów Polonii Amerykańskiej z Polską i Polakami oraz promocja województwa podkarpackiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz przyjaznego dla biznesu. Uczestnikami Forum byli członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej, przedstawiciele innych polonijnych organizacji z Ameryki Północnej oraz przedstawiciele polonijnego biznesu z USA i Kanady. Na zdjęciu  z Panem Romualdem Fanczkowskim, dyrektorem Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.