Karta Polaka

Olga NawrockaAktualności

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne (druki nr 3362 i 3375)

Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo Konsularne.
Sejm na bieżącym posiedzeniu w dniu 11 kwietnia skierował ponownie projekt ustawy zawartej w druku 3362 do Komisji Łączności Polakami za Granicą w celu rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Łączności z Polakami za Granicą po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia wnosi by Wysoki Sejm przyjął wszystkie cztery zgłoszone w drugim czytaniu poprawki, które miały charakter merytoryczny. Należy dodać, że wszystkie te poprawki zostały poparte przez Komisje jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Rozszerzenie terytorialnego działania Karty Polaka!