Kontrola Posłów PiS w Urzędzie m. st. Warszawy

Olga NawrockaAktualności

6 czerwca br. wspólnie z Poseł Małgorzatą Gosiewską, Posłem Pawłem Lisieckim oraz Posłem Andrzejem Melakiem odwiedziliśmy Urząd m.st. Warszawy w celu zapoznania się z dokumentami dotyczącymi m.in. nagród dla urzędników.
Chcieliśmy skontrolować przede wszystkim kwestie przejazdów służbowych, telefonów komórkowych oraz wyjazdów zagranicznych.

Niestety, mimo, iż zgodnie z art. 19 ustawy „w wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawie chronionej” w ratuszu nie udzielono nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania…