Tablica upamiętniająca Macieja Płażyńskiego

Olga Nawrocka

plazynskiTablica upamiętniająca Macieja Płażyńskiego na ścianie Jego biura poselskiego w Gdańsku. Na tablicy wyryto cytat z wiersza Ryszarda Krynickiego – „Kogo śmierć wybierze – ten umrze zaledwie”. Jest też wyrzeźbiona twarz Płażyńskiego. Autorem projektu jest dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Sławoj Ostrowski. Odsłonięta 10 kwietnia 2011 roku.

Address:

Szeroka 80/81
Gdańsk
Polska