Nowa organizacja polonijna w Waszyngtonie

Olga NawrockaAktualności

26 września 2017 roku w Waszyngtonie oficjalnie została założona nowa organizacja polonijna, Coalition of Polish Americans. Prezydentem organizacji został wybrany Pan Stanisław Sliwowski. Z 58 osobowej grupy zarejestrowanych członków, spora część to niezadowoleni działacze KPA. Na spotkanie założycielskie przyjechali reprezentanci prawdopodobnie wszystkich większych skupisk polonijnych w USA.
Atmosfera była wyjątkowo dobra, dużo zapału, a nową inicjatywę pobłogosławił ksiądz dr. Mirosław Król, nowy kanclerz ośrodka w Orchard Lake.