Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Józefa Lipskiego

Olga NawrockaAktualności

12 czerwca br. miałam zaszczyt w imieniu Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego wziąć udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Pana Jana Józefa Lipskiego, publicysty, krytyka literatury, działacza opozycji.
Pięknie wykonana tablica zawisła na ścianie kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 4a.

Na tablicy umieszczono cytat z jednego z pism Pana Jana Józefa Lipskiego: „Wierzących i niewierzących – uformował nas nakaz miłości bliźniego lipski”. „Żył zgodnie z tym nakazem. Demokratyczną opozycję uczył, jak troskę o sprawiedliwość i prawa człowieka łączyć z wiernością Niepodległej Polsce”.

Jan Józef Lipski urodził się w Warszawie w 1926 r., gdzie uczył się i studiował. Walczył w powstaniu warszawskim w pułku Baszta na Mokotowie. W okresie Polski Ludowej był działaczem opozycji demokratycznej, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, należał do NSZZ „Solidarność”, był senatorem I kadencji po pierwszych wolnych wyborach 4 czerwca 1989 r. Zmarł 10 września 1991 r. w Krakowie. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. Orderem Orła Białego przyznanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.