Panel pt: „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych”

Olga NawrockaAktualności

3 października 2017 roku w Najwyższej Izbie Kontroli (NIK) miałam zaszczyt wziąć udział w bardzo ważnym panelu dyskusyjnym pt: „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku mogłam przedstawić, jakie problemy w przestrzeni publicznej mają osób niewidome i słabowidzące. To był niezwykle ważny panel. 
W panelu głos zabrali min:
* Dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych
* Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
* Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych
* Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
* Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
* Przewodniczący Zarządu Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
* Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego (Politechnika Gdańska)