Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy

Olga NawrockaAktualności

20 czerwca 2017 roku ruszył Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy. Mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej.
Wiceprzewodniczącym został Pan Poseł Tadeusz Dziuba oraz Pan Poseł Piotr Pyzik. Do zespołu zapisało się 18 Posłów, dla których sprawy Ochotniczych Hufców Pracy są ważne.