Zapraszam wszystkie osoby mieszkające w Nowym Jorku i New Jersey na mój dyżur poselski: Program wizyty:

Program wizyty

23 lutego 2017 roku złożyłam na ręce pani Minister Beaty Kempy pismo w sprawie zasadności utworzenia konsulatu w Birmingham. Jednocześnie przekazałam drugą transzę 1,7 tys podpisów Naszych Rodaków. Razem z podpisami przekazanych w maju 2016 r na ręce ministra Pawła Szrota jest ich ponad 6 tysięcy. 

interpelacja1intepelacja2

18 lutego 2017 roku w Ambasadzie RP w Londynie odbyło się zorganizowane przez Wydział Konsularny szkolenie nt. pozyskiwania funduszy na działalność polonijną. Prelegenci: Barbara Storey, Małgorzata i Julia Brady, Romuald Łanczkowski, Ines Czajczyńska-Da Costa.

Link do artykułu

Katolickie Radio Londyn rozpoczęło współpracę z Polską Szkołą im. Dywizjonu 303 w Sutton! 🙂

Link do artykułu

15 grudnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy przyznania prawa do ulgowych przejazdów dzieciom i młodzieży uczącym się języka polskiego i zdobywającym wiedzę o Polsce poza granicami kraju oraz nauczycielom prowadzącym kształcenie w języku polskim poza granicami kraju; rozszerzenia ulgi w opłacie za wstęp do muzeów i parków narodowych m.in. na uczniów i studentów będących obywatelami państw UE, dzieci i młodzież uczących się języka polskiego lub przedmiotów nauczanych w tym języku.

Druk 492

Projekt ustawy

 

15 listopada 2016 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży powstała podkomisja, która będzie zajmować się uprawnieniach do ulg przejazdowych na terenie Polski dla uczniów i nauczycieli polskich szkół znajdujących się za granicą.
Odbyło się już pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy zaproponowanego przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a przedstawionego przez Szefa Gabinetu Prezydenta, Ministra Adam Kwiatkowski. Według Kancelarii Prezydenta projekt dotyczy ok. 80 tys. uczniów uczących się w ok. 700 polskich szkołach na świecie.
Szef Gabinetu Prezydenta Minister Adam Kwiatkowski uzasadniając projekt powiedział, iż wpisuje się on w postanowienia konstytucji, która w swojej preambule mówi o złączeniu więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Jak dodał projekt w części narodził się z inicjatywy rodziców dzieci chodzących do polskich szkół poza granicami Polski oraz petycji, które kierowali do prezydenta. Minister podkreślił, że wolą prezydenta jest uchwalenie tego projektu w takim trybie, by w trakcie najbliższych letnich wakacji uczniowie mogliby już korzystać z tych zniżek.
Projekt zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Ulgi przysługiwałyby również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach polskich za granicą.
Przewodniczącą podkomisji została Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, zaś wiceprzewodniczącymi Pani Poseł Joanna Fabisiak oraz Małgorzata Wypych.

 

123456

W Muzeum w Nowej Zelandii do 16 listopada 2016 roku będzie otwarta polska wystawa fotografii. Będzie można zobaczyć zdjęcia pierwszych fotografów Warszawy: Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa i Konrada Brandla. Wszystkie szczegółowej informacje w newsletterze.

Strona internetowa Polish Heritage Trust Museum in Howick, New Zealand:

Strona internetowa

2 października 2016 roku najważniejsza aleja świata pokryła się biało-czerwonymi barwami. To za sprawą wielkiej manifestacji polskości, która począwszy od 1937 roku odbywa się w pierwszą niedzielę października i jest po Columbus Day Parade najstarszą paradą w Nowym Jorku. Więcej o paradzie w artykule.

Link do artykułu

Film na temat Polaków i projektu Poles Connect, który stworzył fundament do rozwoju wolontariatu i działania na rzecz własnej społeczności w gminie Lambeth. Poles Connect jest koordynowany przez Stockwell Partnership, finansowany przez gminę Lambeth i Polską Ambasadę w Londynie.

Link do filmu

6 września 2016 roku w Senacie zawiązała się Polonijna Rada Konsultacyjna.

Link do artykułu

21 sierpnia 2016 roku odbyła się  29. Piesza Polonijna Pielgrzymka z Chicago do Merrillville. Pod hasłem „Bądź miłosierny” Polacy pokonali trasę liczącą 54 km. W tym roku pielgrzymka przyciągnęła rekordową liczbę uczestników, bo aż 8 tys.

Link do zdjęć z Pielgrzymki

21 maja 2016 roku Chicagowska Polonia zorganizowała protest przed Pickwick Theatre w Park Ridge, gdzie Hillary Clinton przyjechała w ramach swojej kampanii wyborczej. Polonia protestowała przeciwko niedawnym wypowiedziom Billa Clintona, który krytykował Polskę i polską demokrację.

Link do artykułu

16 maja 2016 roku wraz z współzałożycielami Stowarzyszenia „Polish Association” z Birmingham, odwiedziliśmy Pałac Prezydencki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie przekazaliśmy 5,2 tysiące podpisów pod petycją o utworzenie konsulatu w Birmingham.

Link do artykułu

5 lutego 2016 roku w Instytucie Józefa Piłsudskiego spotkałam się z liderami organizacji polonijnych.Dziękuję za udział m. in. Centrala Polskich Szkół Dokształcających, Kongres Oświaty Polonijnej, Polish & Slavic Federal Credit Union, Kurier Plus oraz Polonia Polonii.