Zapraszam wszystkie osoby mieszkające w Nowym Jorku i New Jersey na mój dyżur poselski: Program wizyty:

Program wizyty

23 lutego 2017 roku złożyłam na ręce pani Minister Beaty Kempy pismo w sprawie zasadności utworzenia konsulatu w Birmingham. Jednocześnie przekazałam drugą transzę 1,7 tys podpisów Naszych Rodaków. Razem z podpisami przekazanych w maju 2016 r na ręce ministra Pawła Szrota jest ich ponad 6 tysięcy. 

interpelacja1intepelacja2

18 lutego 2017 roku w Ambasadzie RP w Londynie odbyło się zorganizowane przez Wydział Konsularny szkolenie nt. pozyskiwania funduszy na działalność polonijną. Prelegenci: Barbara Storey, Małgorzata i Julia Brady, Romuald Łanczkowski, Ines Czajczyńska-Da Costa.

Link do artykułu

Katolickie Radio Londyn rozpoczęło współpracę z Polską Szkołą im. Dywizjonu 303 w Sutton! 🙂

Link do artykułu

15 grudnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy przyznania prawa do ulgowych przejazdów dzieciom i młodzieży uczącym się języka polskiego i zdobywającym wiedzę o Polsce poza granicami kraju oraz nauczycielom prowadzącym kształcenie w języku polskim poza granicami kraju; rozszerzenia ulgi w opłacie za wstęp do muzeów i parków narodowych m.in. na uczniów i studentów będących obywatelami państw UE, dzieci i młodzież uczących się języka polskiego lub przedmiotów nauczanych w tym języku.

Druk 492

Projekt ustawy

 

15 listopada 2016 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży powstała podkomisja, która będzie zajmować się uprawnieniach do ulg przejazdowych na terenie Polski dla uczniów i nauczycieli polskich szkół znajdujących się za granicą.
Odbyło się już pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy zaproponowanego przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a przedstawionego przez Szefa Gabinetu Prezydenta, Ministra Adam Kwiatkowski. Według Kancelarii Prezydenta projekt dotyczy ok. 80 tys. uczniów uczących się w ok. 700 polskich szkołach na świecie.
Szef Gabinetu Prezydenta Minister Adam Kwiatkowski uzasadniając projekt powiedział, iż wpisuje się on w postanowienia konstytucji, która w swojej preambule mówi o złączeniu więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Jak dodał projekt w części narodził się z inicjatywy rodziców dzieci chodzących do polskich szkół poza granicami Polski oraz petycji, które kierowali do prezydenta. Minister podkreślił, że wolą prezydenta jest uchwalenie tego projektu w takim trybie, by w trakcie najbliższych letnich wakacji uczniowie mogliby już korzystać z tych zniżek.
Projekt zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Ulgi przysługiwałyby również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach polskich za granicą.
Przewodniczącą podkomisji została Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, zaś wiceprzewodniczącymi Pani Poseł Joanna Fabisiak oraz Małgorzata Wypych.

 

123456

W Muzeum w Nowej Zelandii do 16 listopada 2016 roku będzie otwarta polska wystawa fotografii. Będzie można zobaczyć zdjęcia pierwszych fotografów Warszawy: Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa i Konrada Brandla. Wszystkie szczegółowej informacje w newsletterze.

Strona internetowa Polish Heritage Trust Museum in Howick, New Zealand:

Strona internetowa

2nd October 2016 – the most important avenue in the world turned white and red. The great manifestation of Polish spirit, which has been held on the first Sunday of October since 1937. After Columbus Day Parade it is the second oldest parade in the streets of New York. More about the parade in the article.

Link

The film about the Poles and Poles Connect project, which laid the foundations for voluntary services and supporting local community efforts in Lambeth, UK. The project is co-ordinated by Stockwell Partnership, and financed both by Lambeth authorities and Polish Embassy in London.

Link…

6th September 2016  – Polish Senate established Consultation Committee consisting of the representatives of Polish diaspora

Link…

21st August 2016 – 29th Polish Walking Pilgrimage from Chicago to Merrillville. Under the banner “Be merciful” the Poles walked a distance of 54 kilometres. The pilgrimage had record participation of 8000 people.

Link to the photo gallery

21st May 2016 Protest of Poles from Chicago in front of Pickwick Theatre in Park Ridge visited by Hillary Clinton came in her campaign. Polish diaspora protested against recent words of Bill Clinton, who criticised Poland and Polish democracy.

Link to the article

16th May 2016 together with the founders of Polish Association Birmingham we visited the Presidential Palace, the Ministry of Foreign Affairs and The Chancellery of the Prime Minister. In the latter one we handed in 5200 signatures under the petition that claimed establishing Polish Consulate in Birmingham.

Link to the article

5th February 2016 In the Institute of Jozef Piłsudski in New York I met Polish diaspora organisations leaders. I would like to say thank you to all those who participated; among them The Polish Supplementary School Council, Polonia Education Congress, Polish & Slavic Federal Credit Union, Kurier Plus and Polonia Polonii.