Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

Olga NawrockaAktualności

W dniach 19-20 luty w Londynie odbywa się Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie. ??-??

Celem Forum jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii. Ważnym elementem Forum jest promocja pozytywnego wizerunku naszego kraju w Zjednoczonym Królestwie, co jest szczególne istotne w kontekście licznej społeczności polskiej, mieszkającej i pracującej w Wielkiej Brytanii.

Kwestiami programowymi i merytorycznymi zajmuje się Komitet Sterujący, w którego skład weszli polscy i brytyjscy przedstawicie różnych dziedzin życia społecznego. Polskim współprzewodniczącym Forum jest Członek Parlamentu Europejskiego Pan Ryszard Czarnecki, zaś stronę brytyjską reprezentuje Sir Malcolm Rifkind, były Sekretarz Stanu ds. Obrony oraz Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych w rządach Partii Konserwatywnej.

Forum zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której debata ta odbyła się po raz pierwszy 9 marca 2017 r. Forum będzie organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.