Projekt APSYstent

Olga NawrockaAktualności

27 marca br. na Uniwersytecie Warszawskim została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników!

Projekt APSYstent.

W Polsce jest ponad milion osób niewidomych. Psów przewodników jest stanowczo za mało, dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało umowę z PFRON na przeprowadzenie projektu, którego celem jest szkolenie i udostępnianie psów przewodników.