Rejs Fundacji „Zobaczyć Morze”

Olga NawrockaAktualności

W dniu 17 września br. miałam zaszczyt wypłynąć w Rejs Fundacji Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki.

Celem rejsu jest rehabilitacja oraz integracja osób niewidomych. Mimo swej niepełnosprawności, osoby niewidzące lub z dysfunkcjami wzroku stanowią połowę załogi i w pełnym zakresie uczestniczą w czynnościach powierzanych załogantom przez Kapitana Janusza Zbierajewskiego. Kapitan jako pierwszy w Polsce podjął się wyzwania kierowania w połowie niewidomą załogą.

19 września dopłynęliśmy do Kopenhagi, gdzie na lądzie przywitały nas Pani Ambasador Henryka Mościcka-Dendys oraz Pani Konsul Dobrosława Siemianowska.