Repatriacja

Olga NawrockaAktualności

„Obecny Rząd szczególną troską obejmuje naszych Rodaków, którzy w ramach programu repatriacji, chcą powrócić, jak również powracają do kraju. Wyrazem tego było uchwalenie jednogłośnie ustawy o repatriacji. Stąd pytanie: Czy w projekcie budżetu na 2019 r. zagwarantowane zostały środki na zabezpieczenie potrzeb związanych z pomocą dla repatriantów, potrzeb związanych z ułatwianiem im powrotu i osiedlania się w Polsce. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy kwota ta rośnie w stosunku do roku bieżącego?”

Zapraszam do wysłuchania mojego pytania (16:10)

Obrady Sejmu