Samorządowe Forum Zdrowia

Olga NawrockaAktualności

W dniach 5-6 października 2017 r. w Katowicach odbyło się Samorządowe Forum Zdrowia.

Link do strony

Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie? Co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro? To dwa kluczowe pytania, wokół których skupią się debaty i dyskusje Samorządowego Forum Zdrowia. Sieć szpitali, podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia, zmiana ustawy o działalności leczniczej – to tylko część reform, jakie w najbliższym czasie czekają system ochrony zdrowia i które nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.

Ramowy program Samorządowego Forum Zdrowia:
DZIEŃ 1: Dyskusja strategiczna.
Zdrowie – co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro. Wydatki samorządu na ochronę zdrowie – prezentacja i dyskusja raportu. Osią dyskusji będą zmiany w wydatkach samorządu na ochronę zdrowia na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Odpowiemy na pytanie, czy zarysowane trendy sprzyjały poprawie zdrowotności mieszkańców, jak będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia oraz czy dzisiejsze zadania fakultatywne samorządu nie staną się wkrótce zadaniami obowiązkowymi. Moderacja: Robert Mołdach, Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji.
Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom? Osią dyskusji będzie spodziewany wzrost potrzeb i oczekiwań zdrowotnych mieszkańców oraz rosnąca rola i odpowiedzialność samorządu w zakresie polityki zdrowotnej. Odpowiemy na pytanie, czy samorządy stać na wywiązanie się z zadań o tak rosnącej skali, a także jakie rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zdrowia i strukturalne w obszarze budżetu samorządu wdrażać, aby sprostać potrzebom jutra. Moderacja: Krzysztof Jakubiak, Redaktor Naczelny Pulsu Medycyny.
Ochrona zdrowia i opieka społeczna – razem, czy osobno, czyli jak leczyć i zapobiegać, aby jak najlepiej pożytkować środki publiczne z perspektywy rządu i samorządu? Osią dyskusji będzie zakres współpracy i integracji ochrony zdrowia oraz opieki społecznej na poziomie samorządowym i centralnym. Odpowiemy na pytanie, czy można sprostać nadchodzącym wyzwaniom bez zacieśniania takiej współpracy. Pokażemy jej potencjał, uzyskiwane korzyści, wskażemy także na jakie problemy natrafia współpraca pozioma, gdzie leżą jej granice, a gdzie jest miejsce na ściślejszą integrację. Moderacja: Grzegorz Ziemniak, Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji.

 
DZIEŃ 2: Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie. Dobre praktyki i wymiana doświadczeń.
Jak zapewnić jakość opieki i zarządzać ryzykiem w szpitalu?
Zaćma – jak poprawić jakość życia i wydłużyć aktywność zawodową seniorów?
Jak przygotować efektywny samorządowy program zdrowotny?
Jak poszerzyć populację kobiet objętych innowacyjną profilaktyką raka piersi?
Jak wyposażyć szpital, aby miało to sens ekonomiczny i użytkowy?
Jak zwiększyć dostęp do diagnostyki USG w podstawowej opiece zdrowotnej?