Seminarium w Pałacu Ślubów

Olga NawrockaNews

27 października 2016 roku odbyło się seminarium pt. “Rola pracodawców we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy – wykorzystanie doświadczeń dualnego systemu szkolnictwa zawodowego”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych stolicy oraz reprezentanci sektora gospodarczego z Düsseldorfu.

Celem spotkania było przybliżenie roli, jaką odgrywają i mogą odgrywać pracodawcy we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy. Ważnym tematem rozmów były doświadczenia niemieckie z zakresu systemowych rozwiązań, wzmacniających dualny system szkolnictwa zawodowego. Poruszone zostały także zagadnienia możliwości rozszerzania współpracy między polskimi i niemieckimi pracodawcami, a szkołami kształcącymi w zawodach.