„Serca polskich emigrantów są ciągle w Ojczyźnie”

Olga NawrockaAktualności

W sobotnio-niedzielnym wydaniu „Naszego Dziennika z 27-28 lutego magazyn „Powroty do Ojczyzny”, a w nim moje refleksje na temat Polaków żyjących poza granicami Polski. „Serca polskich emigrantów są ciągle w Ojczyźnie”.