“Serca polskich emigrantów są ciągle w Ojczyźnie”

Olga NawrockaNews

W sobotnio-niedzielnym wydaniu “Naszego Dziennika z 27-28 lutego magazyn “Powroty do Ojczyzny”, a w nim moje refleksje na temat Polaków żyjących poza granicami Polski. “Serca polskich emigrantów są ciągle w Ojczyźnie”.