Spotkanie z Polonią w Klubie Seniora Amber

Olga NawrockaNews

15 marca 2017 roku odbyło się spotkanie z Polonią w Klubie Seniora Amber. 

Podczas spotkania zostały omówione problemy polskich seniorów, w tym podwójne emerytury.