Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Olga NawrockaAktualności

26 października podczas 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej miałam zaszczyt wygłosić sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1904 i 1959).

Link do transmisji