Szkoła Niepodległej

Olga NawrockaAktualności

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej był w roku szkolnym 2017-2018 organizatorem konkursu „Szkoła Niepodległej” dla młodzieży szkolnej oraz realizował Program wychowawczy „Niepodległa 1918-2018” dla drużyn harcerskich.

16 lutego br. w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyło się zamknięcie obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brało w niej udział 35 drużyn oraz ponad 100 najlepszych instruktorów. 
Debata była poświęcona wkładowi harcerstwa w walkę o niepodległość, odbudowę Państwa Polskiego oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

100 lat temu, 10 lutego 1919 r., w Warszawie rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. W wygłoszonym orędziu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski stwierdził: „Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm Polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem”.