Trzeci dzień pobytu Komisji na Węgrzech

Olga NawrockaAktualności

Trzeci dzień wizyty Komisji na Węgrzech to min. wizyta w Szeged, gdzie powstaje Dom Polski oraz spotkanie z Biskupem, Konsulem Honorowym RP i Wojewodą.