Wizyta w Domu Polskim w Bochum

Olga NawrockaAktualności

14 października 2016 roku gościłam w Domu Polskim w Bochum, kolebce Polonii w Niemczech.
Związek Polaków w Niemczech został założony w 1922 roku. Związek miał na celu walkę o prawa polskiej mniejszości w Niemczech. W 1933 roku symbolem Związku został znak Rodła, symbol łączności Polonii z narodem. W 1930 roku Związek zrzeszał ponad 45 000 członków. Od 1925 roku wydawał także gazetę „Polak w Niemczech”. W 1939 roku, na skutek wybuchu wojny, Związek został zdelegalizowany. Działalność została wznowiona w 1945 roku, w 1950 roku został zarejestrowany w RFN. Jego siedziba mieściła się do 1956 roku we Frankfurcie nad Menem, później zaś przeniesiono ją do Bochum. Pierwszym prezesem Związku Polaków w Niemczech był w latach 1922–1931 Stanisław Sierakowski, obecnie jest nim Józef Makinowski. Siedziba Związku mieści się w budynku Domu Polskiego w Bochum. Cele Związku to, m.in.:
— rehabilitacja członków Związku Polaków w Niemczech, jako ofiar hitlerowskiego państwa niemieckiego;
— wypełnianie przez Republikę Federalną Niemiec postanowień traktatu polsko-niemieckiego;
— zakończenie sprawy odszkodowań przez Republikę Federalną Niemiec za zagrabiony majątek Związku Polaków w Niemczech.
Nadal cele te są aktualne. Obecnie Związek walczy o uznanie przez władze niemieckie jako spadkobierców Związku Polaków w Niemczech z 1922 roku w związku z tym, toczy się kilka procesów sądowych, w czasie których przedstawiana jest m.in dokumentacja archiwalna.