„Woda, powietrze, ląd – turystyka osób niepełnosprawnych idealną formą rehabilitacji”

Olga NawrockaAktualności

3 czerwca w Sejmie odbyła się konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób niepełnosprawnych idealną formą rehabilitacji”.

Inicjatorem konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Głuchych i Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda, a także Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które jest koordynatorem programu Dostępność Plus.

Podczas konferencji został zaprezentowany szereg możliwości, jakie dla niepełnosprawnych daje turystyka. Celem spotkania było przedstawienie turystyki jako stymulatora do działania. (Zachęcam do obejrzenia konferencji http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp…). Konferencja była świetna okazją do rozmów o pasjach i marzeniach osób niepełnosprawnych. Dzięki przedstawicielom organizacji i fundacji osób z różnymi niepełnosprawnościami wiemy, jak w przyszłości likwidować bariery, by osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z życia.

Podczas konferencji pierwszy raz w historii Sejmu nastąpiło uruchomienie pętli indukcyjnej. Osoby głuchonieme mogły w końcu w pełni uczestniczyć w konferencji. Chodzi nie tylko o śledzenie treści obrad, ale także zabieranie głosu w debacie.

Program konferencji:

godz. 10:00 – Rozpoczęcie konferencji

Mowy powitalne:

– Małgorzata Wypych – przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku;

– Kornelia Wróblewska – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych;

– Filip Libicki – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych;

– Jarosław Duda – przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

godz. 10:15 – Inauguracja pętli indukcyjnej

Część I Wystąpienia przedstawicieli instytucji państwowych i samorządów

godz. 10:30 – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

godz. 10:40 – Ambasadorzy – Polski Związek Niewidomych (Krzysztof Kotyniewicz- prezes)/ Polski Związek Głuchych/ Integracja

godz. 10:50 – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju o dostępności – nowa ustawa, kwestie prawne/DOSTĘPNOŚĆ PLUS

godz. 11:00 – Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki – FILM z audiodeskrypcją – Idea budowy żaglowca dla osób niepełnosprawnych – Robert Krzemiński

godz. 11:10 – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

godz. 11:20 – Fundacja Szansa dla niewidomych – Zwiedzanie na serio – zabytki dostępne dla wszystkich! Marek Kalbarczyk

godz. 11:30 – Ministerstwo Sportu i Turystyki o turystyce niepełnosprawnych

godz. 11:40 – Szybownictwo i paralotniarstwo, lotnictwo osób niepełnosprawnych oraz turystyka rowerowa od zwiedzania górskich dolin po ekstremalne zjazdy na trasach downhilowych na specjalnie dostosowanych elektrycznych pojazdach – Bartek Mrozek

godz. 11:50 – Ministerstwo Środowiska

godz. 12:00 – Fundacja Pogranicze bez barier – FILM – Elektromobilność – Bogumił Kanik

godz. 12:10 – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

godz. 12.15 – przerwa

Część II Wystąpienia przedstawicieli instytucji państwowych i samorządów

godz. 12:30 – PFRON (dofinansowanie projektów turystycznych)

godz. 12:40 – wystąpienie przedstawicieli rzeczników ds. osób niepełnosprawnych

godz. 12.50 – Paweł Urbański – Dostosowanie siebie i otoczenia do powszechnych form rekreacji

godz. 13:00 – Onkorejs – Marząc nie myślisz o raku. Magdalena Lesiewicz i Anna Małek

godz. 13:10 – Projekt „Zobaczyć horn” – Justyna Kucińska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Dariusz Borowiak / Śląski Yacht Club

godz. 13:20 – Lasy Państwowe / Kampinos

Godz. 13:30 – Nowe możliwości w zakresie turystyki społecznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Benedykt Wojcieszek, PTTK

Godz. 13.40 – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Pierwsza w kraju wysokogórska trasa turystyczna w Karkonoszach dedykowana osobom niepełnosprawnym i system nawigacyjny GWC (Góry w ciemności) dla osób słabowidzących i niewidomych – Stanisław Schubert (film 15 min.)

godz. 14:15 Część III Wystąpienia gości

· Fundacja Kultury bez Barier – „Kultura. Rajdy bez barier” – Monika Dubiel i Marta Piwowarska
· Polska Fundacja Osób Słabosłyszących – Grzegorz Kozłowski – „Nie widzę, nie słyszę, ale przekraczam granice, więc doświadczam i przeżywam”

· Stowarzyszenie CROSS – Antoni Szczuciński – Turystyka górska 50 plus

· Ślepa kura – Zwiedzanie świata pod żaglami

· Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Pierwsza w kraju wysokogórska trasa turystyczna w Karkonoszach dedykowana osobom niepełnosprawnym i system nawigacyjny GWC (Góry w ciemności) dla osób słabowidzących i niewidomych.

· Monika Kłeczek – turystyka osób z zespołem Aspergera.

· Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

· Fundacja Polska Bez Barier – O projekcie budowy kampera dostępnego dla osób z niepełnosprawnością / Maciej Augustyniak, Sławomir Florkowski

· Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki – Integracyjne rejsy pełnomorskie osób niewidomych – Jarosław Gniatkowski

· Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja – Sensoryczne podróże w świat ciekawych rozwiązań

godz. 15:00 Dyskusja

godz. 16:00 – Zakończenie

Podsumowanie – wnioski – przewodniczący zespołów

 

Fot. Kancelaria Sejmu